Dieselförbud – Äldre bilar kan förbjudas i innerstaden med de nya miljözonerna

  • Från och med 1 januari 2020 införs två nya miljözoner som till skillnad från den första även gäller personbilar.
  • I miljözon 3 får bara vissa biogasbilar köra, exempelvis renodlade elbilar.

Kommunernas möjlighet att införa nya miljözoner kan leda till att äldre dieselbilar förbjuds, men förbudet gäller även många andra bilar som är äldre än tio år. Är din bil en av dem?

För att förbättra luftkvaliteten i tätbebyggda och miljökänsliga områden har svenska kommuner haft möjligheten att införa så kallade miljözoner. Hittills är det åtta kommuner som har utnyttjat möjligheten som i praktiken innebär att äldre tunga fordon som lastbilar och bussar utestängs från stadskärnorna.

Från och med den 1 januari 2020 kommer regeringen ge kommunerna möjlighet att införa ytterligare två miljözoner som gäller personbilar. De utökade miljözonerna är, enligt regeringen, kraftfulla verktyg för att komma till rätta med luftföroreningar som orsakar lung-, hjärt- och kärlsjukdomar liksom cancer och för tidiga dödsfall. Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör tillämpas.

Tre miljözoner som kommunerna kan införa från och med 1 januari 2020:
• Den första miljözonen kommer även fortsättningsvis reglera tunga fordon såsom lastbilar och bussar.

• I den andra miljözonen tillåts endast fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 5 och högre. Från och med 1 juli 2022 skärps reglerna ytterligare för dieselbilar i miljözon 2 så att endast de som uppfyller utsläppsklass Euro 6 kommer att få köra i zonen.

• I miljözon 3 ställs de högsta miljökraven. Här får endast biogasbilar som uppfyller Euro 6 köra liksom elbilar eller bilar som drivs av vätgas eller bränsleceller.

Läs mer! De nya miljözonerna – så påverkas du som bilägare

Leasa eller köpa bil

Leasa eller köpa bil – vad är bäst?

För att ta reda på om det är bäst att leasa eller köp bil har vi listat för- och nackdelar med de olika alternativen. Dessutom…

Bilfinansiering

Bilfinansiering – här är alternativen

Billån, privatlån eller medlemslån? Det finns många olika sätt att finansiera bilen på. Här är en snabb guide om bilfinansiering.

vilken färg på bilen är bäst

Vilken färg på bilen är bäst för andrahandsvärdet?

Vill du öka chansen för att kunna sälja din bil vidare till ett bra pris är det viktigt att välja en bilfärg som attraherar köparen.…

elbilar och hybridbilar

Elbilar och hybridbilar ökar kraftigt

Elbilar och hybridbilar har ökat med 60 procent i Sverige. Och nu är det rätt läge att haka på trenden, med det nya bonus malus-systemet…

Dieselbilar framtid

De nya miljözonerna – så påverkas du som bilägare

Från och med 2020 får Sveriges kommuner möjligheten att införa tre olika miljözoner för fordonstrafik. Privata Pengar reder ut vad detta innebär i praktiken. Vilka…

Visa fler